Rejestracja domeny foundation, to rozwiązanie dedykowane wszystkim organizacjom pozarządowym oraz stowarzyszeniom prowadzących działalność na rzecz praw człowieka bądź zwierząt. Należą one do grupy tzw. organizacji non-profit, czyli takich, które nie są nastawione na generowanie zysków. Dzięki lepszej widoczności w sieci, podmioty te będą z jeszcze większą skutecznością wypełniać swoją misję. Rejestracja domeny foundation jest zatem rozwiązaniem dla tych, którzy nie są nastawieni na sprzedaż i generowanie zysków, a na bezinteresowną pomoc innym.

 

Sens działalności fundacji

Fundacje i stowarzyszenia odgrywają niezmiernie ważną rolę w przestrzeni publicznej. W związku z tym rejestracja domeny foundation nabiera szczególnego znaczenia. Są to organizacje, do których mogą zgłosić się o pomoc ci, którzy nie uzyskali jej w instytucjach państwowych. Innymi słowy, fundacje czynią dobro, niosą pomoc i otuchę tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Rejestracja domeny foundation przyczynia się zaś do czynienia tego dobra na większą skalę. Organizacje non-profit funkcjonują w różnych obszarach, koncentrując się na szerokiej grupie problemów społecznych. Rejestracja domeny foundation to rozwiązanie dla każdej z nich. Działalność fundacji i stowarzyszeń nie jest ukierunkowana na zysk, jednak dla osiągnięcia większej skuteczności swoich działań potrzebują one odpowiednich działań promocyjnych. Muszą być również dobrze widoczne w sieci. Właśnie to zapewni im rejestracja domeny foundation.

 

Dla kogo rejestracja domeny foundation

Rejestracja domeny foundation dedykowana jest fundacjom i stowarzyszeniom, czyli wszystkim organizacjom działającym non-profit. Bez znaczenia jest tu profil i skala działalności. Rejestracja domeny foundation dozwolona jest dla dowolnych osób, grup bądź organizacji, prowadzących działalność, która nie jest nastawiana na generowanie zysków. Dlatego kojarzona jest z reguły z działalnością charytatywną. Domena foundation zapewnia dość specyficzną, aczkolwiek bardzo potrzebną przestrzeń nazw domenowych, dzięki czemu organizacje non-profit mogą tworzyć własne witryny, a co za tym idzie stawać się bardziej rozpoznawalne. Tym samym dokonuje się popularyzacja ich działalności, co zwiększa możliwości skutecznego pomagania innym.

 

Co daje rejestracja domeny foundation?

Za sprawą branżowej końcówki, rejestracja domeny foundation, może znacząco przyczynić się do zwiększenia widoczności strony w wyszukiwarce, jak i również do większej aktywności darczyńców oraz pozostałych osób zaangażowanych w daną działalność. Rejestracja domeny foundation to krok, który poczynić mogą fundacje i stowarzyszenia, a więc podmioty zaangażowane w pomoc najbardziej potrzebującym.